A zsidó örökségutak látnivalói

Izraelben számtalan kiránduló helyet találnak a zsidóság iránt érdeklődő, vagy azt gyakorló utasok. Gondolhatunk itt mindenek előtt a négy szent városra: Jeruzsálemre, Hebronra, Cfátra és Tibériászra.


A ” Négy szent város ” elnevezés története


Ezt a jelzővel a 16. században ruházták fel az említett városokat – mind a négyet más és más okok miatt. A csoportosulás célja első sorban az adománygyűjtés volt. A négy szent városban lakó zsidó közössegek részére Rabbi Moshe Alshich, Rabbi Yosef Caro, és Yitzchak Luria and David ibn Zimra rabbik rendeztek karitativ kampányokat Európa szerte.


Jeruzsálem


Jeruzsálem volt a zsidó vallásgyakorlat központja, hiszen itt állt Bölcs Salamon Első Szentélye, majd később a Második Szentély is. Itt őrizték ennek belsejében, a Szentek Szentélyében Mózes kőtábláit – valamint az ennek udvarán folyó áldozati kultusz szerves része volt a vallási életnek. Jeruzsálemben gyűlt össze a nép a három zarándok ünnep alkalmával: Pészachkor, Savuotkor és Szukkotkor.
Ismerjük meg Jeruzsálemet és annak érdekességeit!

További látnivalók Jeruzsálemben:

Machane Yehuda piac
Izrael Múzeum
Yad Vasem Holokauszt Múzeum
Cidkijahú barlangja
Bibliai Állatkert
Mamilla negyed

Yad Kennedy kiránduló hely Jeruzsálem mellett

Bár nem Jeruzsálemben van – de tematikailag ide tartozik az Áriel Bibliai Parkot is. Itt megtekinthetjük a Sivatagi Szentély élethű mását, amely a Salamoni Szentély előtti időkből szármozik.   

Cfát


Cfáton virágzott a kabbala és a zsidó miszticizmus – minthogy számos híres bölcs választotta lakhelyéül. Gondolhatunk itt Luriára vagy a zsidó életmódot taglaló egyik fő művet, a Sulchan Aruchot megíró Joszef Karó rabbira.

Hebron


Hebronban volt az ősapák és ősanyák temetkezési helye – mégpedig a Makpéla barlangban. Úgy tartjuk, hogy itt nyugszik Ádám és Éva, Ábrahám, Izsák, Jákób, Sára, Rebeka, Ráchel és végül itt van Ézsau feje is.

Tibériász


Tibériász volt Jeruzsálem pusztulása után a zsidó élet központja – még a 70 fős vallási bíróság, a Szanhedrin is ide költözött.

A négy szent város és a négy ősi elem!


A négy szent város mindegyikét egy-egy elementáris erőhöz szokás hasonlítani. Jeruzsálem testesíti meg a tűzet – az itt folyt áldozati kultusz miatt. Hebron a földet – a temetkezési hely miatt. Tibériász a vizet – a közeli Kinneret tó miatt. És végül Cfát szimbolizálja a levegőt – minthogyan magason (900 m) fekszik, előszeretettel festenek itt kékkel ami az eget szimbólizálja, vallamint a szemmel verés ellen is kiváló . Harmadrészt pedig magának a kabbalának is van egy levegős, égi természete.

Ajánljuk a zsidó bölcsek, és rabbik sírjainak meglátogatását is – ezek listája itt található.

 1. Hebron
  Machpéla barlang – az ősapák és ősanyák temetkezési helye
  Ráchel sírja
 2. Jeruzsálem
  Dávid király sírja
  Smuel próféta sírja
 3. Jerikó
  Béke Jeruzsálemre zsinagóga
 4. Echtaol
  Dán próféta sírja
 5. Yavne
  Rabbi Gamliel sírja
 6. Yehoud
  Juda sírja
 7. Kfar Saba
  Benjamin sírja
 8. Eyal
  Simeon sírja (romos)
 9. Kfar ‘Heres
  Caleb sírja
  Yeshua Ben Nun sírja
 10. Sichem
  Josef, ha cadik
 11. BetShearim
  Rabbi Yehuda Ha Nassi sírja
 12. Mach’had
  Jónás próféta sírja
 13. Tibériász
  Rabbi Meir Ba’al Haness sírja
  Rabbi Hiyya sírja
  Rabbi Akiba sírja
  Rabbi Moshe Chaim Luzzato sírja
  Maimonidesz sírja
  Rabbi Yohanan Ben Zakai sírja
 14. Haifa
  Éliás próféta sírja
  Nachmanidész sírja
  Shefar’am
  Rabbi Yehuda Ben Baba sírja
  Régi zsinagóga
 15. Kaboul
  Ibn Ezra
 16. Houkok
  Habakuk próféta sírja
 17. Peki’in
  Rabbi Chimon Bar Yohai barlangja
 18. Meron
  Rabbi Yohanan Ha Sandlar sírja
  Hillel sírja
  Rabbi Shamai sírja
 19. Cfát
  Rabbi Pinhas Ben Yair sírja
  Ha-ari sírja + zsinagóga
  Rabbi Slomó Elkabetz
  Yosef Karo sírja + zsinagóga
  Rabbi Moshe Cordovero sírja
  Shem és ever barlangja
  Rabbi Na’houm Ich Gamzou sírja
  Rabbi Abouhav zsinagóga
 20. Amouka
  Yonatan Ben Ouziel sírja
 21. Gouch halav
  Chemayah és Abtalion sírja
 22. Netivot
  Rabbi Israel Abou’hatsira sírja
0Shares