Ariel Bibliai Park

Az Ariel Bibliai Park a Szamáriai hegyekben, igazi bibliai táj ölén várja azon látogatóit akik szeretnék egyistenhit első követőinek a történetét. Az Ariel Bibliai Park fő attrakciója a kordűen felépített Pusztai Szentélyt, Miskán, avagy a Találkozás Sátra – a legfontosabb helyszín a zsidók számára egészen a silói, majd a jeruzsálemi Szentély felépítéséig. Az Ariel Bibliai Park az a hely, ahol megérthetjük, miért nemcsak fikció, ami a Tórában van leírva.

Az Ariel Bibiliai Park által bemutatott korszak

Ariel Bibliai Park :íme Sámuel és Józsué könyvének eredeti helyszínén járunk. Azt mondják a zsidó bölcsek, hogy míg Mózes volt a nap addig Józsué volt a hold. Ez azt jelenti, hogy míg Mózest aki a zsidó Tórát lejegyezte (amit a keresztények Ószövetségként ismernek) – közvetlen kapcsolatban állt a Jó Teremtővel, addig Józsué az ő legfontosabb tanítványa volt, egy Hold, aki hűen tükrözte vissza mestere tanítását. Józsué feladata az volt, hogy bevezesse a zsidó népet Kánaán földjére. (Mózesnek ugye ez nem adatott meg a Sziklára ütés vétsége miatt). Józsué könyve közvetlenül Mózes öt könyve után következik, és leírják benne a zsidó nép honfoglalásának minden mozzanatát, valaminta szent föld felosztását is a 12 törzs között. Ez egyfajta történelem könyv megfűszerezve hitetlen csodákkal, és a kánaánita bálványimádás elleni áldáz küzdelem elmesélésével. Józsué halála után nem volt hivatalosan kijelölt nemzeti vezetője a zsidóknak – így az ún. Bírák vették át a staféta botot, amilyen például Debórah, vagy a hosszú hajú és szakállú Sámson is volt egészen addig, amíg Sámuel próféta ki nem nevezte Sault Izrael első királyának (Sámuel könyve).

Az Ariel Biblia Park tehát ezt a korszakot ismerteti meg a látogatóval.

Az Ariel Bibliai park fő látványossága: a Pusztai Szentély

Az Ariel Bibliai Park egy óra alatt bejárható. Legfőbb látványossága a Pusztai Szentély élethű mása.

Mi is volt ez a Pusztai Szentély? Még mielőtt bölcs Salamon felépítette volna a jeruzsálemi Szentélyt, a zsidók egy ún. Pusztai Szentélyben tartották a Frigyládát. Emellett ez volt Mózes és a JóTeremtő találkozó helye is – hiszen a Tóra szerint ő volt a földkerekségen az egyetlen személy, aki a világon szemtől szemben beszélhetett Istennel. Emiatt a Pusztai Szentélyt Miskánnak, a Találkozás Sátrának is nevezik. A Miskánt az egyiptomi kivonulástól tehát kb az i. e. 10. századik használták és pontos leírását Mózes harmadik könyvében a Trumah heti szakasznál találjuk.

Ahogy a Bibliában olvassuk, a Jó Teremtő így szólt Mózeshez: „Építsetek nekem egy Szentélyt, ahol lakhatok” (Ex XXV, 9)

Hitelesség

Az Ariel Bibiliai Parkban lévő Pusztai Szentély kialakítását a Templom Intézet korábbi igazgatója, Menachem Makeover rabbi segítségével vitték végbe. A Templom Intézet egy olyan intézet, amely a jövőbeli harmadik Templom berendezési tárgyait, hangszereit, egyéb kellékeit hivatott elkészíteni a pontos bibliai előírások és történelmi dokumentumok szerint. Előkészítenek mindent, mert ha jön a zsidók által várt Messiás, akkor legalább a részletkérdésekkel ne kelljen foglalkoznia. (Például a Szentélyben használatos színarany 7 ágú Menóra is már le van gyártva) – Pont elég munka a Harmadik Szentélyt felépíteni (ott, ahol most az arabok Szikla mecsete áll)

A Pusztai Szentély berendezése

A Pusztai Szentélyben tartották a Frigyládát, amiben az Tíz parancsolatot tartották. A Frigyládán két kerub alak volt, ezek gyermekarcú angyal alakok. Ezt nem könnyű elképzelni, azonban az Ariel Bibliai Parkban ezt a saját szemeink láthatjuk az áldozatbemutató oltárral és más egyéb relikviákkal együtt. Sötétedéskor, ha csoporttal jövünk – akkor láthatunk egy audiovizuális instellációt, ami bemutatja a pusztában látott csodákat. Emellett találunk is sok szép kő szobrot a biblia főszereplőiről.

Látogatás

Az Ariel Bibliai parkot egymagunk is meglátogathatjuk – ebben az esetben kaphatunk egy angol audioguideot, de igazán akkor lesz értékes élmény, ha a Bibliát is jól ismerő idegenvezető társaságában járjuk be a helyszínt. Az Ariel Bibliai Park ideális hely, hogy megértsük, még is mi közük van a zsidóknak ehhez a mesi tájhoz a Szamáriai hegyekben.

Az alábbi linken találjuk az Ariel Bibiliai Park hivatalos weboldalát

www.arielbiblegarden.com/

77Shares

Érdekelheti...