Kotél avagy a Sirató fal!

Jeruzsálem, és talán egész Izrael egyik jelképe a Siratófal, vagy más néven a Kotel. Zsidók, nem-zsidók, hívők és kevésbé hívők, férfiak és nők, idősek és gyerekek egyaránt fölkeresik – még akkor is, ha nem is tudják pontosan, hogy mégis mi ez. Annyit azért szokás tudni, hogy az ún. Templom utolsó megmaradt fala és kívánság cetlis szokás a repedéseibe tömni. Valóban így van ez? Járjunk közösen utána a rejtélynek és annak is, hogy miért van mégis ekkora népszerűsége a mai napig!

 

Mi is az a Kotél?

Először is érdemes azt leszögezni, hogy a Kotél nem a Templom fala, hanem azt körül vevő védőfal, „kerítés” maradványa.

A Siratófal név onnan ered, hogy a zsidók e falnál imádkozva gyászolják a templom lerombolását; a Nyugati Fal elnevezés pedig arra utal, hogy egykor a Heródes  által i.e. 37-ben újjáépített második templom udvarát határolta.

A Templomot maga a Siratófal tetejére kellene elképzelnünk, tehát az egy messziről jól látható, gigantikus erődítményhez volt hasonló. Ez a Templom a második volt, amit a babilóniai fogság után i.e. 516-ban építettek fel és ami i.sz. 70-ig állt. A Templomot a rómaiak lerombolták, ezzel megszüntetve a zsidó államot, ami egyben a szétszóratás kezdetének is számított.

Olvasónk, Kodrucz Sándor képei

Derítsük ki, hogy mi is történt legbelül!

A Templomban A zsidó papok, az ún. kohénok  mutatták be az termény-, bor- és állatáldozatokat amivel köszönetet mondtak, engesztelést kértek, vagy más szakrális célokat szolgáltak. (Kevesen tudják, hogy a zsidó ima a szentélybeli áldozatok helyettesítéséül lett bevezetve annak pusztulása után). A zsidók napi három háromszori imájukban és az étkezést követő ún. utóáldásban is a Templom felépülését kérik.

Amikor az ún. hat napos háború (1967) után felszabadult a Kotél, és ismét lehetőség nyílt idejönni imádkozni, az valóságos csoda, az égi ígéret beteljesülése jelének számított. Napjainkban a Kotél nem csak vallási és családi ünnepek, hanem állami események, katonai felvonulások helyszínéül is szolgál.

kotelé

Barátunk, David Uziel fényképe. További képek: http://daviduzi.wix.com/simcha-vision

Kívánságcédulák? Mi történik velük?

A Kotél repedéseibe kis papírtekercseket szokás dugdosni, amire a kívánságokat kell fölírni. A látogatók abban a reményben teszik ezt, hogy így majd felfigyel a kérésükre a Jó Teremtő. A falból kiesett papír darabokat a takarítók nem dobják ki, hanem összegyűjtik. Évente kétszer szokták a falat teljesen kitisztítani – ilyenkor a nagy mennyiségű kívánság cédulát az Har Ha Bait, avagy a Templom hegyre viszik és ott a földbe temetik. Ez a Sirató fal mögötti terület, ahol a Templom egykor állt. Itt most egy óriási arab mecset, Al Aqsa foglal helyet. Az Al Aqsában van egy rejtélyes kőtömb. Vajon mi lett?

A rejtélyes kőtömb

Az arabok szerint erről a kőtömbről indult égbeli útjára a repülő tevén Mohammed, így a követ ők szentnek tekintik.

A zsidó hagyomány is kiemelt jelentőséget tulajdonít neki, minthogy ezen a kőtömbök készült föláldozni Ábrahám Izsákot, itt volt Jákób létrás álma, valamint úgy tartják, hogy ebből a kőből indult el a világ teremtése. Az egykori zsidó Templomban az ún. Szentek Szentélyében volt ez a kő, azon a helyén ahol Shechina, az isteni jelenlét megnyilvánulhatott.

Érdekes jelenség, hogy a Kotél egyébként függőleges falának mélyedéseiben gyökeret vert bokrokban fehér galambok fészkelnek. A galambok a helyi néphit szerint a szent, tiszta helyeket szereti – emiatt választják a Kotélt. A galambok a kotél elválaszthatatlan részei, mintegy hozzátartoznak.

És mi emberek mit érzünk? Érzünk-e bármi furcsát, ha ott állunk? Miért van az, hogy a Kotél mágnesként vonzza magához az odalátogatókat? Nem akarok fejtegetésekbe bocsátkozni. A Kotél különleges élmény lesz annak, aki fölkeresi.

Látogatási információ

A Kotélt egész évben, minden napszakban ingyen meglátogathatjuk. Ha péntek estétől szombat este közötti periódusban jövünk, akkor mellőzzük a fényképezést, a dohányzást, és mobil telefonhasználatát, mert ilyenkor a lakosok ún. szombatot ünneplik, amikor is ezeket tilos megtenni. Nyáron túlságosan rövid ruhában sem szabad ide jönni – gyakorlatilag olyan öltözéket viseljünk a helyet, mintha más szakrális látnivalót keresnénk fel. Kis állatokat szintén tilos behozni.

Esti képek

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Egy érdekes cikk angolul a Kotélról!

https://www.thoughtco.com/wailing-wall-or-western-wall-2353751

164Shares

Érdekelheti...

Vélemény, hozzászólás?