A Megkísértés hegye

A kereszény hagyomány szerint a szentföldi Megkísértés hegye egyik barlangjában tartózkodott Jézus a hosszú böjtjének alatt, ezt követően pedig a hegy tetején kísértette meg a Sátán. Jézus böjtjének barlangját már a 4. században kápolnává alakították át. Szent Khariton remetelakot (laurát) építtetett itt, amelyben néhány szent élt. 1895-ben görög szerzetesek építettek kolostort itt, aminek Deir el-Qarantal a neve és a zarándokok által látogatható.

Tekintsék meg Balázs Ibi képeit:

Íme az eredeti idézet:

Máté 4:8-12 Hungarian Károli (KAR)

Ismét vivé õt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsõségét,

És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.

10 Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.

11 Ekkor elhagyá õt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala néki.

12 Mikor pedig meghallotta Jézus, hogy János börtönbe vettetett, visszatére Galileába;
Íme egy youtube videó a helyszínről, angolul:
További cikkek Jézus életéről: https://izraelben.com/kereszteny-zarandokok-jezus/

15Shares

Érdekelheti...