Kána

Kána – a város, ahol “kezdte meg Jézus az első csodajeleit, és kinyilvánította dicsőségét” (János 2,1-11). A híres Kánai mennyegzőn Jézus a vízt borrá változtatta.  1879-ben a csoda helyszínére a Csodálatos Esküvői Templomot építették (római katólikus), ahová esküvőket szoktak szervezni. (katolikus). A templom mellé építették egy görög ortodox templomot 1886-ban, ahol két kőkorsót őriznek, amivel a görög-keleti ortodoxok szerint Jézus véghez vitte a csodát.

Emellett ebben a városban gyógyította meg Jézus egy nemes ember fiát (János 4:46-54).

Évente 200 ezer turista keresi fel a várost főleg a templom miatt, ami a zarándokok számára is egy kötelező látnivaló.

A kánai menyegző

2 A harmadik napon menyegző volt a galileai Kánában. Ott volt Jézus anyja.

2 Meghívták Jézust és tanítványait is a menyegzőre.

3 Amikor elfogyott a bor, Jézus anyja így szólt hozzá: "Nincs boruk."

4 Mire Jézus azt mondta: "Vajon énrám tartozik ez, vagy terád, asszony? Nem jött még el az én órám."

5 Anyja így szólt a szolgákhoz: "Bármit mond nektek, tegyétek meg."

6 Volt ott hat kőveder a zsidók tisztálkodási rendje szerint, amelyekbe egyenként két vagy három métréta fért.

7 Jézus így szólt hozzájuk: "Töltsétek meg a vedreket vízzel." És megtöltötték színültig.

8 Aztán így szólt hozzájuk: "Most merítsetek, és vigyetek a násznagynak." Ők vittek.

9 Amikor a násznagy megízlelte a vizet, amely borrá lett, mivel nem tudta, honnan van, csak a szolgák tudták, akik a vizet merítették, odahívta a vőlegényt,

10 és így szólt hozzá: "Minden ember a jó bort adja fel először, és amikor megittasodtak, akkor a silányabbat: te pedig ekkorra tartogattad a jó bort."

11 Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne.
0Shares

You may also like...