Tabgha

  • Taghbát a jézusi csoda, a kenyér és halszaporítás helyszínéül tartják számon (Márk 6:30-46).
    Úgy tartják, hogy a Kenyér és halszaporítás emléktemplomában található bizánci mozaik volt a csoda pontos helyszíne.
  • Az egykori bizánci templomot az 5. században építették, azonban ez a perzsa támadások során a hetedik században megsemmisült. Csak a huszadik század első felében találtak rá az egykori bizánci templom romjaira német archeológusok. A mostani templomot a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején építették föl az eredeti templom mintájára. A területet jelenleg a német Szent föld egyesület tulajdonában van, és bencés szerzetesek tartják fönn.
  • Taghba volt emellett János evangéliuma szerint (János 21:1-24) Jézus negyedik megjelenésének is a helyszíne.
    A település neve a görög Heptapegon szóból ered, ami azt jelenti, hogy hét forrás. Szent Jeromos Taghbára, mint “magányra” hivatkozik az írásaiban – ami nem meglepő, lévén a jézusi csoda helyszíne évszázadokig feledésbe merült.

 

 

8Shares