Boldogmondások hegye

A Boldogmondások hegye a Szentföld északi részén található, a Galileai tengertől észak-keletre.
Ez az a hely, ahol Jézus az ún. Hegyi beszédet tartotta.(Mt 5-7, vö. Lk 6,20-49).

Boldogságokhegyetemplom
A mostani helyszínt már több, mint 16OO év óta keresik föl a zarándokok. A Bizánci egyház a 4. században itt emelt templomot, amit egészen a 7. századig használtak. Ennek a ciszternái és a maradványai a mai napig láthatóak. A ferences rendi templomot 1938-ban emelték az olasz António Barluzzi tervei alapján. II. János Pál pápa itt tartott misét 2OOO-ben.

Máté 5:3-12Hungarian Károli (KAR)

3 Boldogok a lelki szegények: mert övék a mennyeknek országa.

4 Boldogok, a kik sírnak: mert õk megvígasztaltatnak.

5 Boldogok a szelídek: mert õk örökségül bírják a földet.

6 Boldogok, a kik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert õk megelégíttetnek.

7 Boldogok az irgalmasok: mert õk irgalmasságot nyernek.

8 Boldogok, a kiknek szívök tiszta: mert õk az Istent meglátják.

9 Boldogok a békességre igyekezõk: mert õk az Isten fiainak mondatnak.

10 Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igazságért: mert övék a mennyeknek országa.

11 Boldogok vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek én érettem.

12 Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti jutalmatok bõséges a mennyekben: mert így háborgatták a prófétákat is, a kik elõttetek voltak.

 

boldogsagok

Mount of Beatitudes 9

 

2Shares