• Egyéb

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek

Magyar állampolgárok turizmus céljából maximum 3 hónapig (évenként) tartózkodhatnak vízum nélkül Izraelben. Az országba történő belépéskor a hatóságok a kiutazástól számított még további hat hónapos érvényességi időt követelnek meg a belépők útlevelétől. (Belépéskor az útlevélbe való izraeli beléptetési pecsét helyett beléptetési különlapot kap a külföldi, amelyet kiutazáskor fel kell mutatni.) A 3 hónapos beutazásra szóló vízummentesség és a megfelelő időtávban érvényes útlevél nem zárja ki az izraeli határon történő visszafordítás lehetőségét az izraeli állami hatóságok diszkrecionális jogon alapuló döntése alapján. Ilyen döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs, az kizárólag (izraeli) bíróság előtt támadható meg izraeli ügyvéd megbízásával.

Visszafordítást eredményez

  1. a deklarált utazási cél valódiságát cáfoló megalapozott körülmény vagy adat, így különösen az illegális munkavállalási cél megalapozott gyanúja. Az a külföldi állampolgár, aki bármikor korábban munkavállalási engedéllyel már tartózkodott Izraelben, még turista célú, ezért vízummentes újbóli beutazása esetén is regisztráltatnia kell magát Izrael lakhelye szerinti külképviseletén az utazását megelőzően.
  2. Fokozottan számíthat a visszafordításra az, aki korábban illegálisan tartózkodott Izraelben, kiutasították, beléptetését megtagadták, továbbá elutasított izraeli vízumkérelme volt, illetve nem rendelkezik az ott-tartózkodás és visszautazás feltételeivel, vagy beutazási célja nem tisztázott.
  3. Fontos: visszafordítják azt a külföldit is, aki Izraelben dolgozó nem izraeli állampolgár rokonát, családtagját kívánja meglátogatni 3 hónapnál rövidebb időre, hacsak nem rendelkezik rokona izraeli munkáltatója által az izraeli belügyminisztériumtól letét megfizetésével előzetesen kért és kapott külön engedéllyel. Látogatási (izraeli állampolgár rokont, ismerőst) vagy munkavállalási céllal 3 hónapnál hosszabb időre beutazni csak a meghívó, illetve munkáltató fél által az izraeli belügyminisztériumtól kért előzetes engedély alapján a budapesti izraeli külképviselet által kiállított vízum birtokában lehet. Vízummentesen maximum 3 hónapra Izraelbe beutazó külföldi nem vállalhat munkát Izraelben. A külföldi számára munkavállalási engedélyt izraeli munkáltatójának kell kérnie és kapnia az izraeli belügyminisztériumtól a beutazás előtt.

További, megkövetelhető beléptetési feltétel

  1. A visszaútra szóló érvényes repülőjegy,
  2. Az igazolt utazási cél (pl. szállásfoglalással)
  3. Megfelelő anyagi fedezet igazolása az izraeli tartózkodás költségeire (utóbbi egyéni körülményektől függő tétel, előre rögzített összege és alaki követelménye nincs).
  4. Személygépkocsival utazók esetében a nemzetközi biztosítás (zöld kártya) kötelező. Az itt-tartózkodás idejére teljes körű beteg- és balesetbiztosítást kell kötni.

Mit kell tudni a biztonsági ellenőrzésről?

Az Izraelbe utazó külföldi állampolgárok szigorú ellenőrzésre számíthatnak a repülőtéri vagy szárazföldi beléptetés során. A biztonsági ellenőrzés El-Al repülőgéppel való utazás esetén már a gépre való felszállás előtt megkezdődik a kiinduló repülőtéren. Általában minden csomagot még a becsekkolás előtt átvilágítanak és manuálisan is átvizsgálhatják, illetve az utazót kikérdezik. Ugyanerre kell számítani az Izraelből való elutazáskor is a Ben Gurion repülőtéren. Célszerű ezért a repülőtérre időben, a repülőgép indulása előtt 3 órával megérkezni, ahol a zsidó ünnepek kezdetén és végén különösen nagy az utasforgalom és a várakozási idő.

A biztonsági, illetve az országhatár átlépésekor az idegenrendészeti ellenőrzés során alaposan kikérdezik a külföldi állampolgárt az utazás, az utazási cél részleteiről és minden egyéb relevánsnak tartott körülményről. Előfordulhat, hogy gyanúsnak vélt adatok vagy körülmények esetén a beutazó e-mail postafiókját is kérik bemutatni az utas laptopján vagy okostelefonján, aminek a megtagadása a visszafordítás kockázatát rejti magában.

A beutazó útlevelében található arab vagy más muzulmán országok pecsétjei nem jelentenek beléptetési akadályt. Az ilyen pecséttel/pecsétekkel rendelkező utazók ugyanakkor alaposabb biztonsági ellenőrzésre számíthatnak. Az ellenőrzés mélysége az egyéni körülmények mellett függ attól is, hogy a szóban forgó arab vagy muzulmán országgal éppen milyen viszonyban van Izrael. Jordániából és Egyiptomból a turista célú beutazás jelenleg folyamatos és akadálymentes. (Megjegyzés: az útlevélben lévő bármilyen izraeli pecsét a Szíriába és Libanonba – és a legtöbb közel-keleti muzulmán országba – való belépést meghiúsíthatja.)

0Shares

You may also like...